Despre Centrul pentru Strategii Universitare al UBB
Centrul pentru Strategie Universitară al Universității Babeș-Bolyai (CSU-UBB) este responsabil cu elaborarea Planului Strategic pe 4 ani al universității, precum și a Planurilor Operaționale anuale aferente, a rapoartelor de evaluare ulterioare și a unui număr a altor rapoarte sau documente/planuri strategice care vizează dezvoltarea vieții academice a UBB – inclusiv Raportul Rectorului transmis anual Senatului UBB. Aceste planuri și evaluări se bazează pe contribuțiile (și reflectă obiectivele strategice ale) Rectoratului și prorectorilor.

CSU funcționează în baza unei decizii a Senatului UBB (aici) și a unui Regulament (aici).
Echipa
CSU se află pe str. Moţilor nr. 11, etajul 6, 400001 Cluj-Napoca, România. Ne puteți contacta la:
Tel: 0040 264 405 300 ext. 7020, Fax: 0040 264 405 348, email conform adreselor de mai jos.
Prof. Radu Silaghi-Dumitrescu
Director
radu.silaghi@ubbcluj.ro
Carmen Pop
Șef Centru
carmen.pop@ubbcluj.ro
Monica Petric
Secretar
monica.petric@ubbcluj.ro
Strategia UBB pe 4 ani
Potrivit legislației naționale (Legea Educației Naționale, reglementările Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior disponibile aici și aici) și Cartei UBB, universitatea trebuie să adopte și să prezinte public un Plan Strategic pe patru ani, precum și Planuri Operaționale anuale bazate pe Planul Strategic. În conformitate cu aceleași prevederi, Rectoratul împreună cu CSU-UBB trebuie să întocmească și un Raport anual al Rectorului..

Planul Strategic al UBB pentru 2020-2024 este disponibil aici. În conformitate cu clasificarea universităţilor şi ierarhizarea programelor de studii din România, realizată în 2011 de către Unitatea Executiva pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), UBB este o universitate comprehensivă de cercetare avansată şi educaţie.

Planul Strategic pentru perioada 2020-2024 urmărește atât ancorarea definitivă a UBB în aria academică europeană/internațională, ca universitate world-class, continuând angajamentul pentru tradiție și excelență al fondatorilor universității, cât și dezvoltarea proactivă a UBB, pentru oameni și prin oameni, cu politici instituționale de susținere, sub angajamentul Neminem Resideo (fiecare membru de bună-credință al comunității are rolul său important și nimeni nu este lăsat în urmă), într-o paradigmă academică a încrederii și deschiderii.

Planurile anterioare pot fi consultate aici: 2016-2020, 2012-2015, 2008-2011. Planurile Operașionale aferente sunt disponibile astfel: 2021-2022 (an academic), 2020-2021 (an academic), 2020 (tranziție de la format an calendaristic la format an academic), 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012.

Rapoartele Rectorului sunt disponibile public astfel: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.
Made on
Tilda